UNICEF – Child Notices

unicef-child-notices
UNICEF Child Notice Soedan

Voor UNICEF verzorgde Schone Vormen de vormgeving en opmaak van de Child Notices. Het doel van deze rapporten is om informatie te verschaffen over de levensomstandigheden van kinderen voor verschillende doelgroepen, zoals advocaten, rechters, immigratieautoriteiten en voogden. De Child Notices worden bijvoorbeeld gebruikt bij asielprocedures, waarin moet worden bepaald of kinderen kunnen blijven of terug kunnen naar hun land van herkomst. Er zijn tot nu toe rapporten verschenen over Albanië, Guinee, Marokko, Soedan en Afghanistan in het Engels en Frans.

Schone Vormen paste het bestaande ontwerp aan en maakte met een aantal kleine, maar significante veranderingen het geheel strakker, consistenter en duidelijker, wat de leeservaring op een positieve manier beïnvloedde. Gezien het grote aantal voetnoten, figuren en tabellen, was nauwkeurigheid hier bovendien van uiterst belang.

De Child Notice rapporten zijn te downloaden van de site van UNICEF Nederland.